Лични Данни

Личните данни на потребителите се съхраняват и използват съобразено Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данн (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

С цел изпълнение на вашата поръчка, потребителя предоставя следните данни:

  • имена
  • email адрес
  • адрес за доставка
  • телефон

Тези данни се запазват и се използват по следния начин:

– email адреса е необходим за уточнения по поръчката, ако има такива и контакт с клиента

– имената, адреса за доставка и телефона са необходими за да обработим поръчката и да изпратим пратката до адреса на клиента. Две имена, тел. номер и адрес са задължителен атрибут при обработката на всички пратки

Съгласието за предоставяне на тези данни на куриерската фирма е неотменна част от отношенията с “ХОУМЛЕНД БЪЛГАРИЯ” ООД.

Стандарти за сигурност

При трансфера на данни се изполва SSL система за сигурност, връзката м/у клиента и уебсайта е криптирана и всички данни, които се движат по канала са максимално защитени и невъзможни за прихващане.

Външни сайтове използващи вашите данни:

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics за анализиране на трафика и потребителите. Събраната информация се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Може да активирате IP анонимизация, което означава, че само част от IP адреса ви ще се запази на този сървър. Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър. Ако не желаете тази информация да се използва от Google, можете да забраните използването на бисквитките.

Продължителност за съхранението на данни:

Вашите лични данни се съхраняват само толкова колкото е необходимо за изпълнение на нашите услуги. Възможно е да се наложи по-продължително съхранение поради законови или правни наредби.

Право да бъдеш забравен:

Вие може да изискате безплатно информация относно личните данни, които са били запазени от “ХОУМЛЕНД БЪЛГАРИЯ” ООД”. Може по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдещо използване на вашите лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, също така може да поискате да бъдат заличени или коригирани. За целта изпратете ни съобщение от тук.

Защитa на личните данни

“ХОУМЛЕНД БЪЛГАРИЯ” ООД спазва стриктно Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните)